Sivut

keskiviikko 19. toukokuuta 2021

Kevään kuulumisia ja portfolio

Kevään kuulumisetKevään aikana olen suorittanut avoimen amkin kautta seuraavat kurssit markkinointijuridiikka 5osp ja Psykologinen joustavuus 5osp. Olen myös suorittanut työyhteisöosaajan päiväkoti työllä. Olen koko kevään tehnyt viikoittain 3-5 päivän sijaisuuksia päiväkodeissa. Kevät on sujunut erittäin hyvin.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Seuraavan vuoden tulen tekemään varhaiskasvatuksen hoitajan sijaisuuden. Tarkoitus olisi ensi keväänä mahdollisesti hakea jatko-opiskelemaan. En vielä tiedä mitä, mutta onneksi on aikaa miettiä.

Jatkossa minut löytää täältä!


maanantai 1. helmikuuta 2021

Minä työyhteisöosaajanaTyöyhteisöosaaja

Olen tehnyt sijaisuuksia päiväkodeissa. Siellä arki on hyvin erilaista kun kaupanalan maailmassa. Päiväkoti arki on hyvin värikästä ja koskaan ei tiedä mitä päivän aikana tapahtuu, sillä muuttuvia tekijöitä on ihan miljoona. Tähän postaukseen teen koonnin siitä millainen työyhteisöosaaja oikein olenkaan ja pohdin asioita.

Toiminta työorganisaation toimintaperiaateiden mukaan ja henkilöstö roolin ymmärtäminen;

Vastuu

Päiväkotimaailmassa vastuun ottamisen tärkeys vaan korostuu, sillä siellä ollaan vastuussa lapsista. Lapset tarvitsevat aikuista, joka myös kiireen ja muiden työtehtävien lomassa huomioi heidät omana itsenään ja kuuntelee heitä. Päiväkotimaailmassa on otettava vastuu siitä, että päiväkodin normaalit arjen jutut pyörivät eteenpäin. 
    Tärkeää on pitää koko päivän ajan tarkkaa kirjaa lasten luvusta. Näin pystytään tarkistamaan tilanteessa kuin tilanteessa, että kaikki ovat varmasti paikalla.
    Työtehtävien jako päivän mittaan elää aika paljon. Päiväkodissa kuten jo aiemmin mainitsin on miljoona mahdollista muuttuvaa tekijää, joten on tärkeää oma-aloitteisesti ottaa jokin asia tehtäväkseen. 

Oman työn suunnittelu

Yleensä tulen ryhmään etukäteen suunnittelematta, lyhyellä varoitus ajalla, joten en kauheasti suunnittele mitään etukäteen. Minulla on kumminkin hieman materiaalia kertynyt sijaisuus aikojen varrelta, jota käytän tarvittaessa.
    Minulla on muutama askartelu malli, jotka kulkevat mukana. Odotustilanteissa yleensä lapset ovat hieman levottomia ja silloin yleensä laulatan lapsia. Myös pupujooga kortit kulkevat mukanani. 

Noudatan työsuhteen ehtoja

Työhön kuuluu salassapitovelvollisuus, jota noudatan. Noudatan myös työaikoja, sekä varhaiskasvatuslakia.

Sovittujen toimintatapojen noudattaminen ja luovien ratkaisujen avulla työyhteisön kehittäminen

Sijaisena voin vaikuttaa työyhteisöön omalla asenteellani ja sillä, että olen mukava kaikille ja avoin oppimaan uutta. Itse yritän parhaani mukaan olla hyvä työkaveri, joka huomioi muut myös kiireen keskellä. Koskaan ei ole niin kiire ettei ehtisi tervehtimään. Työyhteisöä voin myös kehittää puuttumalla epäkohtiin, juttelemalla niistä joko ryhmän varhaiskasvatuksen opettajalle tai päiväkodin johtajalle.
    Päiväkodin henkilökunnan tulee ottaa lapsi vastaan ja lasta haettaessa kertoa hieman lapsen päivästä, miten on mennyt ja mitä ollaan tehty. Päiväkodissa on noudatettava hyviä käytöstapoja. 
    Nyt korona aikaan on myös maskin tai visiirin käyttö pakollista. On myös pidettävä erityisen hyvää huolta käsihygieniasta.

Työturvallisuus

Työturvallisuuteen kuuluu se, että tietää missä on hätäpoistumistiet, ensiaputarpeita ja sen sellaista. Myös turvallisuutta ajatellen on tärkeää tietää lasten tarkka luku.
    Työturvallisuusjuttuihin sisältyy myös työergonomia jutut. On tärkeää tietää mitkä työasennot ovat niitä ergonomisia, esim. nostoissa, lasten kanssa leikkiessä ja lasten pukemisessa. 

Pukeutuminen

Töihin mennessä puen päälleni vaatteet jotka ovat siistit, käytännölliset, joustavat, mukavat ja hyvän maun mukaiset. Itse tykkään käyttää legginsejä ja tunikoita töissä.
    Myös ulkovaatteet ovat tärkeä osa pukeutumista, sillä sään salliessa päivään kuuluu yleensä kaksi ulkoilua. Talvisin pidän untuvatakkia, toppahousuja, kaulahuivia, villasukkia, pipoa, toppahanskoja ja pitkävarrellisia talvikenkiä. Syksyin, keväisin ja kesäsinin minulla on mukana säähän soveltuvat takki ja tarvittaessa tuulihousut, pipo, hanskat ja kaulahuivi sekä kengät. Minulle tärkeintä ulkovaatteissa on se, että ne pitävät vettä, hylkivät likaa, niissä pysyy lämpimänä ja ne päällä on hyvä olla.

Toiminta työyhteisön/tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa

Käytöstavat ja toisten huomioiminen

Töissä pyrin huomioimaan muut tervehtimällä ja tarvittaessa auttamalla toista. Tervehdin niin henkilökunnan jäseniä kuin myös lapsia ja lastenvanhempia. Sijaisena myös esittäydyn lastenvanhenmille kun tapaan heidät ensikertaa. 

Työyhteisön neuvottelu ja keskustelutilanteet

Osallistun oma-aloitteisesti keskustelu tilanteisiin ja ehdotan omia ideoitani. Sijaisena kumminkin päivät usein ovat jo ennalta suunniteltuja ryhmän oman henkilökunnan puolesta. Pidempien kuin parin päivän sijaisuusjaksojen olen kumminkin päässyt itsekin enemmän osallistumaan suunnitteluun. Neuvottelutilanteita on päivän mittaan monia, kun työnjakoa tehdään päivän mittaan koko ajan. Osallistun aktiivisesti keskusteluihin ja ennakoin ja aloitan myös keskusteluja.

Oma roolini ja vaikutukseni työyhteisöön

Olen tehnyt pääsääntöisesti hoitajan sijaisuuksia, mutta matkaan on myös mahtunut muutama lastentarhanopettajan sijaisuus. Molemmissa sijaisuuksiani rooliini on kuulunut hoitaa ja vahtia lapsia. Lastentarhanopettajana myös jäsrjestää toimintaa lapsille ja ohjata hieman enemmän mitä hoitajana. Yritän olla hyvä työkaveri, jota on helppo lähestyä. Töissä haluan antaa muille positiivisen kuvan ja olla johdonmukainen ja vastuullinen.

Työsuorituksen arviointi ja palautteen hyödyntäminen

Oma toiminta, vahvuudet sekä kehittämiskohteet

Omassa toiminnassani pyrin tottakai olemaan oma paras työminäni. Haluan toimia vastuullisesti ja johdonmukaisesti, kuitenkin soveltaen omaa toimintaani tarvittaessa. Päiväkodissa ei ole mitään kiveen hakattuja sääntöjä miten toimitaan vaan jokaisen on mahdollisuus löytää oma tapansa toimia.

Omat vahvuuteni:

 • Noudatan sovittuja sääntöjä ja työaikaa
 • Osaan heittäytyä ja joustan tarvittaessa
 • Tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja otan muut huomioon
 • Osaan toimia tiimissä
 • Pärjään myös erityislasten kanssa

Kehittämiskohteet:

 • Minulle on ollut oppimisen paikka ja on edelleen siinä, ettei kaikkeen ole valmista "to do-listaa" 
 • Omanlaisten toiminta tapojen löytäminen, sillä tapoja on yhtä monta kuin tekijöitäkin

Palaute ja sen vastaanotto

Olen saanut oikeastaan pääosin hyvää palautetta. Olen saanut palautetta siitä miten osaan heittäytyä ja joustaa tarvittaessa, sekä myös siitä kuinka tulen toimeen erilaisten lasten kanssa. 
Ensimmäisestä tuokiohetkestä sain hyvin kehittävää palautetta siitä, mikä voisi tuoda hetkeen lisää ja sai minut ajattelemaan. Tuokio oli jumppahetki ja sen sijaan, että vain jumppaisi, voisi siihen lisätä musiikkia ja tarinallisuutta.

Palautteen anto

Olen tuonut omia ideoitani esille niiltä osin, kun se onnistuu sijaisuuksien aikana. Olen esim. ehdottanut vaihtoehtoista toimintatapaa joillekin asioille, esim. jos olen kokenut sen jossakin muualla toimivaksi. Tarvittaessa annan palautetta myös epäkohdista rakentavasti toiminnasta, joka ei mielestäni sovellu päiväkotiin juttelemalla joko ryhmän varhaiskasvatuksenopettajalle tai päiväkodin johtajalle. Palautetta annossa en syyllistä ketään vaan haluan luoda keskustelua asiasta.

Uraohjaus

Työpaikkani ammattiryhmät

Työpaikallani työskentelee pääsääntöisesti jokaisessa ryhmässä 2 lastenhoitajaa ja 1 varhaiskasvatuksenopettaja. Esikoulu ryhmissä on myös esikouluopettaja. Tarvittaessa ryhmissä on myös avustajia. Päiväkodissa on myös johtaja.
    Päiväkodeissa tarpeen tullen on myös erityislastentarhanopettaja.
    Päiväkodissa on myös laistoshuoltaja tai laitoshuoltajia, jotka huolehtivat paikan siisteydestä, pienemmissä taloissa sama henkilö saattaa huolehtia niin siisteydestä, kuin ruokapuolesta. Joissakin päiväkodeissa on erikseen keittäjä. Kiinteistöistä pitää huolta kiineistönkunnossapito puoli, jolla on useimmiten useampi kohde.

Ammattiryhmien työtehtävät

 • Lastenhoitaja- huolehtii lapsista, pitää erilaisia tuokioita, leikkii lasten kanssa, on läsnä ja kuuntelee lapsia, pitää kirjaa lapsiluvusta päivän mittaan. 
 • Varhaiskasvatuksen opettaja- tekee samoja asioita kuin lastenhoitaja. Hänellä on myös suunnittelu aikaa jolloin hän tekee paperitöitä ja suunnittelee ryhmäntoimintaa. Tämän lisäksi hän tekee yhteistyötä lastenasioiden hoitaessa esim. neuvolan kanssa.
 • Erityislastentarhanopettaja- Auttaa lapsia joilla on erityisentuentarve ja tekee heidän kanssaan asioita, jotka tukevat lasta.
 • laitoshuoltaja- huolehtii paikkojen siisteydestä
 • keittäjä- lämmittää ruuan  ja laittaa sen tarjoilu valmiiksi
 • kiinteistönkunnossapito- huolehtii kiinteistön kunnossapidosta, leikkaa nurmikot, haravoi, vaihtaa lamput jne...perjantai 20. marraskuuta 2020

Tiimityö kantaa pitkälle!

Tiimityö kantaa pitkälle

 Tiimityö kantaa pitkälle

Opiskelujeni aikana olen huomannut, että ihan oikeasti tiimityö kantaa pitkälle. Olen oppinut kuinka tärkeitä on tiimityö taidot. Lähes jokaisessa työyhteisössä on oma tiimi jolta saa tukea ja apua hankalissa tilanteissa.
    Visualistin opintojen aikana minusta on muokkaantunut oikea tiimi pelaaja. Olen oppinut kuinka yhteistyöllä voidaan saada tulos, josta yksin voi vain haaveilla. Olen oppinut kuuntelemaan muita ja antamaan myös muiden ideoille mahdollisuuden. 

Miten itse aloin tiimi pelaajaksi

Peruskoulussa vihasin ryhmätöitä. Minusta oli aivan kamalaa antaa muille vastuuta ja päätäntävaltaa. En luottanut siihen, että voisin saada hyvän lopputuloksen millään muulla tavalla kuin kontrolloimalla kaikkea. Peruskoulussa ei onnekseni ollut paljoakaan ryhmätöitä, vaan pääosin sain pysyä mukavuusalueellani ja tehdä itsekseni.
    Mutta kun tulin visualisteihin olin aivan järkyttynyt, kun meidät jaettiin tiimeihin. Muistan ajatelleeni ettei tästä voi seurata mitään hyvää ja en pääse hyödyntämään omaa osaamistani. Ensimmäinen puoli vuotta oli aivan tuskaa ja monta kertaa mietin vaihtavani alaa.
    Kumminkin pikkuhiljaa aloin huomata, ettei tämä tiimissä työskentely olekaan ehkä aivan niin paha asia. Se itseasiassa alkoi olla jopa mielekästä. Aloin näkemään tiimin positiiviset puolet. Sen kuinka tiimi tukee, auttaa, inspiroi, kuuntelee jne... Yhtäkkiä käänsin kelkkani ja aloin rakastamaan tiimityötä.

Tiimityöstä voimaa

Uskon, että tiimityön avulla ihminen pystyy saavuttamaan mitä vaan.Ilman tiimejä en olisi oppinut toimimaan työyhteisössä samalla tavalla kuin toimin nyt. Olen oppinut kuinka muita kuuntelemalla ja yhteisellä päämäärällä voikaan saavuttaa jotain mahtavaa. Yhdellä ihmisellä voi olla kymmenittäin hyviä ideoita, mutta jo kolmella ihmisellä onkin ideoita sadoittain. 
    Esimerkiksi kilpaurheilussa, urheilijalla on takanaan oma tiiminsä, jonka avulla onnistua. On valmentajaa, tukijoukkoja, fysioterapeuttia, sponsoreita jne... niistä muodostuu tiimi. En usko, että yksikään ammatti kilpaurheilija pitäisi tasoaan yllä ilman omaa tiimiään. 

Unelmista totta unelma tiimillä

Yksin ihminen ei ikinä pysty samanlaiseen tulokseen kuin tiiminä, niin kuin jo aikaisemmin mainitsinkin. Unelmia voidaan myös tavoitella tiimin kanssa. Joukon jolla on yhteinen unelma. Unelmien saavuttaminen on helpompaa kun on tiimi joka inspiroi ja kannustaa toisiaan. Pitää vaan uskaltaa luottaa niin omaan tekemiseen kuin muidenkin. 
    Aina kumminkaan ei voi onnistua, mutta aina voi epäonnistua ja yrittää uudestaan. Aina voidaan koittaa jotakin uutta lähestymistapaa asiaan ja tehdä läpimurto. Se vain on helpompaa oikeanlaisen tiimin kanssa. 

Tiimityö kantaa pitkälle!

maanantai 11. toukokuuta 2020

Graafinen näyttö

Asiakkaan esittely

Marjaana Jokioinen on koulutettu hieroja Vaskiolta, Salosta. Marjaana tekee koti ja yrityskäyntejä. Hän tekee klassista hierontaa, kinesioteippausta ja tiggerspiste ja lihaskalvotekniikoilla hierontaa. Marjaana on toiminut alalla jo muutaman vuoden.

Toimeksianto

Asiakas tarvitsi Facebook-, A4- ja A5-mainoksen. Asiakkaalla ei oikein ollut tässä vaiheessa vielä pahemmin toiveita

To do lista

Tässä to do listani pääotsikot, joiden alla oli vielä pilkottu työ pienempiin osiin.
 • Asiakkaan hankinta
 • Yhteyden otto asiakkaaseen
 • Tutkimusmatka
 • Ideointi
 • Idean esittelyä
 • Idean toteutus
 • Asiakkaan hyväksyntä
 • Viimeistely
 • Lähetä työ asiakkaalle

Tutkimusmatka

 • Tutkin kilpailevien yritysten sivuja ja mainoksia
 • Tutkin Pinterestiä
 • Kartoitin asiakkaan toiveita
 • Tein ajatuskartan asioista, joita tulee mieleen hieronnosta ja jota voisi hyödyntää työssä
 • Tutkin graafisia trendejä 2020
 • Fb mainoksen koko

Ideointi

Aloitin ideoimalla teemoja. Tein tällaiset teema ideat ja hain vähän typografioihin ideaa samalla.
Laivaston sininen

Metsän vihreä

Sitruunankeltainen

Asiakas piti sitruunankeltaisesta ja ehdotti, että myös liilaa voisi kokeilla.

Asettelu ideoita

Tein erilaisia asettelu ideoita Illustratorin avulla, tässä ne jotka päädyin lähettämään asiakkaalle.Asiakas piti liilasta jossa on "kehys" ja lähdin jatkojalostamaan ideaa.

Idean vieminen pidemmälle

Seuraavaksi aloin miettimään mikä voisi toimia pohjassa ja liittyy hierontaan, tässä seuraavat luonnkset.
Viimeistely

Asiakas piti työstä, jossa kädet hierovat selkää ja kysyi voiko linnut liittää siihen ja siitä lähti näiden kahden idean viimeistely ja yhdistäminen. Tässä kaksi ehdotusta asiakkaalle. Lopuksi vielä siirsin puhelinnumeron keskeisempään paikkaan, näkyvyyden takia.

Lopputulos

Tässä on lopputulos.


Valmis kokonaisuus

keskiviikko 22. huhtikuuta 2020

Tutkimusmatka Pinterestissä

Tutkimusmatka Pinterestissä

Nyt kuin olen hankkinut näyttööni asiakkaan on aika tehdä pieni tutkimusmatka Pinterestissä. Aloin tutkimaan mainosten asettelua, typografiaa ja graafisia trendejä 2020.

Asettelu

Keräsin tähän tauluun minusta mielenkiintoisia ja toimivia asettelu ideoita, joista voisin inspiroitua työssä. 

Typografia

Tähän tauluun keräsin kauniita ja toimivia typografia ideoita.

Graafiset trendit 2020

Tutustuin myös graafisiin trendeihin 2020 ja ajattelin, että ehkä niistä voisi saada jotakin inspiraatiota.

tiistai 21. huhtikuuta 2020

Graafinen näyttö- asiakkaan esittely

Asiakkaan löysin oman verkostoni avulla.


Asiakkaan hankinta


Asiakkaani hankin tutkimalla omia verkostojani. Miettisin ketkä ovat yrittäjiä ja onko joku jossakin mielenkiintoisessa yrityksessä töissä. Päätin kysyä naapuriltani tarvitseeko hän jotakin graafista materiaalia hieronta yritykselleen.

Asiakkaan esittely

Naapurini Marjaana innostui ideasta, sillä hänelle ei ole paljoakaan graafista materiaalia. Marjaana on hiroja, joka tekee kotihierontoja.

Toimeksi anto

Tapasin Marjaanan maanantaina 20.4. Sovimme että teen hänelle Facebook mainoksen, A4 mainoksen, A5 mainoksen ja hinnaston. Sain aika vapaat kädet kunhan mainoksessa ei vain ole punaista tai pinkkiä.

maanantai 20. huhtikuuta 2020

Typografia

Typografia

Typografia on merkittävä osa graafista suunnittelua. Sillä tarkoitetaan tekstiin, kirjasintyyppeihin, kirjainten asetteluun ja väritykseen liittyvää suunnittelua sekä sommittelua. 

Typografiaa on kaikkialla

Typografiaa näkee päivittäin useissa paikoissa. Sitä on somessa, maitopurkissa, sanomalehdessä, tv-mainoksissa, lempi sarjasi introssa ja monissa muissa paikoissa.

Antiikva

Antiikvan tunnistaa päätteellisestä ulkoasustaan. Kirjaintyyppi antiikva ollaan kehitetty n. 1300-luvulla. 

Kirjaimen tyypillisiä ominaisuuksia

 • seisoo "jalustalla"
 • liittyy päätteeseen pyöreästi
 • käytetään usein otsikoinnissa
 • vaikea lukuista leipätekstinä

Groteski

Groteskin ulkoasun tunnuspiirre on päätteettömyys. Tämän kirjaintyypin kehittäminen alkoi 1800-luvun loppupuolella, kun typografiasta tuli osa tekstin sisältöä.

Kirjaimen tyypillisiä ominaisuuksia

 • kirjaimessa ei ole paksuus eroja
 • ei päätteitä
 • helppo lukuista
 • käytetään yleensä leipätekstissä

Kalligrafiset

Kalligrafinen ulkoasu muistuttaa käsinkirjoitettua tekstiä. Kiinalaiset ja japanilaiset merkit ovat  esimerkiksi kalligrafiaa.
Eri typografia lajejen ulkoasut.

Kevään kuulumisia ja portfolio

Kevään kuulumiset Kevään aikana olen suorittanut avoimen amkin kautta seuraavat kurssit markkinointijuridiikka 5osp ja Psykologinen joustavu...