Sivut

maanantai 1. helmikuuta 2021

Minä työyhteisöosaajanaTyöyhteisöosaaja

Olen tehnyt sijaisuuksia päiväkodeissa. Siellä arki on hyvin erilaista kun kaupanalan maailmassa. Päiväkoti arki on hyvin värikästä ja koskaan ei tiedä mitä päivän aikana tapahtuu, sillä muuttuvia tekijöitä on ihan miljoona. Tähän postaukseen teen koonnin siitä millainen työyhteisöosaaja oikein olenkaan ja pohdin asioita.

Toiminta työorganisaation toimintaperiaateiden mukaan ja henkilöstö roolin ymmärtäminen;

Vastuu

Päiväkotimaailmassa vastuun ottamisen tärkeys vaan korostuu, sillä siellä ollaan vastuussa lapsista. Lapset tarvitsevat aikuista, joka myös kiireen ja muiden työtehtävien lomassa huomioi heidät omana itsenään ja kuuntelee heitä. Päiväkotimaailmassa on otettava vastuu siitä, että päiväkodin normaalit arjen jutut pyörivät eteenpäin. 
    Tärkeää on pitää koko päivän ajan tarkkaa kirjaa lasten luvusta. Näin pystytään tarkistamaan tilanteessa kuin tilanteessa, että kaikki ovat varmasti paikalla.
    Työtehtävien jako päivän mittaan elää aika paljon. Päiväkodissa kuten jo aiemmin mainitsin on miljoona mahdollista muuttuvaa tekijää, joten on tärkeää oma-aloitteisesti ottaa jokin asia tehtäväkseen. 

Oman työn suunnittelu

Yleensä tulen ryhmään etukäteen suunnittelematta, lyhyellä varoitus ajalla, joten en kauheasti suunnittele mitään etukäteen. Minulla on kumminkin hieman materiaalia kertynyt sijaisuus aikojen varrelta, jota käytän tarvittaessa.
    Minulla on muutama askartelu malli, jotka kulkevat mukana. Odotustilanteissa yleensä lapset ovat hieman levottomia ja silloin yleensä laulatan lapsia. Myös pupujooga kortit kulkevat mukanani. 

Noudatan työsuhteen ehtoja

Työhön kuuluu salassapitovelvollisuus, jota noudatan. Noudatan myös työaikoja, sekä varhaiskasvatuslakia.

Sovittujen toimintatapojen noudattaminen ja luovien ratkaisujen avulla työyhteisön kehittäminen

Sijaisena voin vaikuttaa työyhteisöön omalla asenteellani ja sillä, että olen mukava kaikille ja avoin oppimaan uutta. Itse yritän parhaani mukaan olla hyvä työkaveri, joka huomioi muut myös kiireen keskellä. Koskaan ei ole niin kiire ettei ehtisi tervehtimään. Työyhteisöä voin myös kehittää puuttumalla epäkohtiin, juttelemalla niistä joko ryhmän varhaiskasvatuksen opettajalle tai päiväkodin johtajalle.
    Päiväkodin henkilökunnan tulee ottaa lapsi vastaan ja lasta haettaessa kertoa hieman lapsen päivästä, miten on mennyt ja mitä ollaan tehty. Päiväkodissa on noudatettava hyviä käytöstapoja. 
    Nyt korona aikaan on myös maskin tai visiirin käyttö pakollista. On myös pidettävä erityisen hyvää huolta käsihygieniasta.

Työturvallisuus

Työturvallisuuteen kuuluu se, että tietää missä on hätäpoistumistiet, ensiaputarpeita ja sen sellaista. Myös turvallisuutta ajatellen on tärkeää tietää lasten tarkka luku.
    Työturvallisuusjuttuihin sisältyy myös työergonomia jutut. On tärkeää tietää mitkä työasennot ovat niitä ergonomisia, esim. nostoissa, lasten kanssa leikkiessä ja lasten pukemisessa. 

Pukeutuminen

Töihin mennessä puen päälleni vaatteet jotka ovat siistit, käytännölliset, joustavat, mukavat ja hyvän maun mukaiset. Itse tykkään käyttää legginsejä ja tunikoita töissä.
    Myös ulkovaatteet ovat tärkeä osa pukeutumista, sillä sään salliessa päivään kuuluu yleensä kaksi ulkoilua. Talvisin pidän untuvatakkia, toppahousuja, kaulahuivia, villasukkia, pipoa, toppahanskoja ja pitkävarrellisia talvikenkiä. Syksyin, keväisin ja kesäsinin minulla on mukana säähän soveltuvat takki ja tarvittaessa tuulihousut, pipo, hanskat ja kaulahuivi sekä kengät. Minulle tärkeintä ulkovaatteissa on se, että ne pitävät vettä, hylkivät likaa, niissä pysyy lämpimänä ja ne päällä on hyvä olla.

Toiminta työyhteisön/tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa

Käytöstavat ja toisten huomioiminen

Töissä pyrin huomioimaan muut tervehtimällä ja tarvittaessa auttamalla toista. Tervehdin niin henkilökunnan jäseniä kuin myös lapsia ja lastenvanhempia. Sijaisena myös esittäydyn lastenvanhenmille kun tapaan heidät ensikertaa. 

Työyhteisön neuvottelu ja keskustelutilanteet

Osallistun oma-aloitteisesti keskustelu tilanteisiin ja ehdotan omia ideoitani. Sijaisena kumminkin päivät usein ovat jo ennalta suunniteltuja ryhmän oman henkilökunnan puolesta. Pidempien kuin parin päivän sijaisuusjaksojen olen kumminkin päässyt itsekin enemmän osallistumaan suunnitteluun. Neuvottelutilanteita on päivän mittaan monia, kun työnjakoa tehdään päivän mittaan koko ajan. Osallistun aktiivisesti keskusteluihin ja ennakoin ja aloitan myös keskusteluja.

Oma roolini ja vaikutukseni työyhteisöön

Olen tehnyt pääsääntöisesti hoitajan sijaisuuksia, mutta matkaan on myös mahtunut muutama lastentarhanopettajan sijaisuus. Molemmissa sijaisuuksiani rooliini on kuulunut hoitaa ja vahtia lapsia. Lastentarhanopettajana myös jäsrjestää toimintaa lapsille ja ohjata hieman enemmän mitä hoitajana. Yritän olla hyvä työkaveri, jota on helppo lähestyä. Töissä haluan antaa muille positiivisen kuvan ja olla johdonmukainen ja vastuullinen.

Työsuorituksen arviointi ja palautteen hyödyntäminen

Oma toiminta, vahvuudet sekä kehittämiskohteet

Omassa toiminnassani pyrin tottakai olemaan oma paras työminäni. Haluan toimia vastuullisesti ja johdonmukaisesti, kuitenkin soveltaen omaa toimintaani tarvittaessa. Päiväkodissa ei ole mitään kiveen hakattuja sääntöjä miten toimitaan vaan jokaisen on mahdollisuus löytää oma tapansa toimia.

Omat vahvuuteni:

 • Noudatan sovittuja sääntöjä ja työaikaa
 • Osaan heittäytyä ja joustan tarvittaessa
 • Tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja otan muut huomioon
 • Osaan toimia tiimissä
 • Pärjään myös erityislasten kanssa

Kehittämiskohteet:

 • Minulle on ollut oppimisen paikka ja on edelleen siinä, ettei kaikkeen ole valmista "to do-listaa" 
 • Omanlaisten toiminta tapojen löytäminen, sillä tapoja on yhtä monta kuin tekijöitäkin

Palaute ja sen vastaanotto

Olen saanut oikeastaan pääosin hyvää palautetta. Olen saanut palautetta siitä miten osaan heittäytyä ja joustaa tarvittaessa, sekä myös siitä kuinka tulen toimeen erilaisten lasten kanssa. 
Ensimmäisestä tuokiohetkestä sain hyvin kehittävää palautetta siitä, mikä voisi tuoda hetkeen lisää ja sai minut ajattelemaan. Tuokio oli jumppahetki ja sen sijaan, että vain jumppaisi, voisi siihen lisätä musiikkia ja tarinallisuutta.

Palautteen anto

Olen tuonut omia ideoitani esille niiltä osin, kun se onnistuu sijaisuuksien aikana. Olen esim. ehdottanut vaihtoehtoista toimintatapaa joillekin asioille, esim. jos olen kokenut sen jossakin muualla toimivaksi. Tarvittaessa annan palautetta myös epäkohdista rakentavasti toiminnasta, joka ei mielestäni sovellu päiväkotiin juttelemalla joko ryhmän varhaiskasvatuksenopettajalle tai päiväkodin johtajalle. Palautetta annossa en syyllistä ketään vaan haluan luoda keskustelua asiasta.

Uraohjaus

Työpaikkani ammattiryhmät

Työpaikallani työskentelee pääsääntöisesti jokaisessa ryhmässä 2 lastenhoitajaa ja 1 varhaiskasvatuksenopettaja. Esikoulu ryhmissä on myös esikouluopettaja. Tarvittaessa ryhmissä on myös avustajia. Päiväkodissa on myös johtaja.
    Päiväkodeissa tarpeen tullen on myös erityislastentarhanopettaja.
    Päiväkodissa on myös laistoshuoltaja tai laitoshuoltajia, jotka huolehtivat paikan siisteydestä, pienemmissä taloissa sama henkilö saattaa huolehtia niin siisteydestä, kuin ruokapuolesta. Joissakin päiväkodeissa on erikseen keittäjä. Kiinteistöistä pitää huolta kiineistönkunnossapito puoli, jolla on useimmiten useampi kohde.

Ammattiryhmien työtehtävät

 • Lastenhoitaja- huolehtii lapsista, pitää erilaisia tuokioita, leikkii lasten kanssa, on läsnä ja kuuntelee lapsia, pitää kirjaa lapsiluvusta päivän mittaan. 
 • Varhaiskasvatuksen opettaja- tekee samoja asioita kuin lastenhoitaja. Hänellä on myös suunnittelu aikaa jolloin hän tekee paperitöitä ja suunnittelee ryhmäntoimintaa. Tämän lisäksi hän tekee yhteistyötä lastenasioiden hoitaessa esim. neuvolan kanssa.
 • Erityislastentarhanopettaja- Auttaa lapsia joilla on erityisentuentarve ja tekee heidän kanssaan asioita, jotka tukevat lasta.
 • laitoshuoltaja- huolehtii paikkojen siisteydestä
 • keittäjä- lämmittää ruuan  ja laittaa sen tarjoilu valmiiksi
 • kiinteistönkunnossapito- huolehtii kiinteistön kunnossapidosta, leikkaa nurmikot, haravoi, vaihtaa lamput jne...Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kevään kuulumisia ja portfolio

Kevään kuulumiset Kevään aikana olen suorittanut avoimen amkin kautta seuraavat kurssit markkinointijuridiikka 5osp ja Psykologinen joustavu...